KAMPINFO 2024

Het is zover, de inschrijvingen voor het kamp kunnen starten.

We geven eerst graag nog wat praktische info mee.

DATUM en VERVOER

We vertrekken zaterdag 3 augustus op kamp vanuit Ruisbroek.

Aspiranten vertrekken op 1 augustus al samen met de leiding op voorwacht. 

Op 13 augustus mogen jullie jullie kinderen komen ophalen in Couvin op de kampplaats. Joepie (ribbels, speelclub, rakkers en kwiks) kunnen om 11u opgehaald worden, de anderen om 14u. Aspiranten blijven mee tot het einde.

PRIJS en TERUGBETALING

Alles wordt duurder en daardoor zien we ons genoodzaakt om ook onze kampprijs aan te passen.

De prijs voor het kamp komt op €160. Voor gezinnen die meerdere kinderen hebben die meegaan op kamp is er een korting voorzien. Een 2de kind uit eenzelfde gezin betaalt €150, vanaf het 3de kind €140.

U kan voor kinderen onder de 14 jaar tot €110 terugbetaald krijgen voor ons kamp.

Voor iedereen onder de 18 jaar komt de mutualiteit tussen in de kosten (meestal €5/dag).

Voor kinderen jonger dan 14 jaar ontvangt u van ons een fiscaal attest voor kinderopvang en kan u €14/dag inbrengen. U krijgt hiervan 60% terug via de belastingen wat overeenkomt met ongeveer €60.

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan gaan op kamp. Indien u niet in de mogelijkheid bent om dit bedrag (in 1 keer) te betalen vragen we om even contact op te nemen met 1 van onze VB's: Silke (0486/100392) of Hans (0497/406120)

INSCHRIJVEN en INFO

U kunt vanaf nu uw kind online aanmelden om mee te gaan op kamp. LET OP: door een wijziging in het afleveren van de fiscale attesten zal hier gevraagd worden naar RRN van uw kind EN en RRN van de betalende ouder. Enkel indien u dit hier online hebt doorgegeven zal u een fiscaal attest ontvangen.

Na de paasvakantie zullen er infomomenten georganiseerd worden.

Eind juni/begin juli ontvangt u ons kampboekje met alle nuttige en praktisch info.

Voor alle vragen kan u in eerste instantie terecht bij de afdelingsleiding, spreek hen gerust aan op zondag.