We mogen op KAMP

En blij dat we zijn!

We nemen nu zo snel mogelijk het draaiboek door en bekijken hoe we ons daaraan kunnen aanpassen.

Wat alvast belangrijk is om weten:
-Wie ziek is in de laatste 5 dagen voor het kamp zal niet kunnen deelnemen.
-Wie behoort tot een risicogroep moet een verklaring hebben van de huisarts dat deelname geen probleem is.
-Leden die ziek worden op kamp moeten opgehaald worden, ouders moeten dus gedurende de hele periode bereikbaar zijn om kinderen op te halen, ook wanneer beslist wordt om het kamp voortijdig stop te zetten.
-We organiseren ons in bubbels van max 50 (leden en leiding), tussen de bubbels onderling zal geen fysiek contact zijn op kamp.
 
Om ons daarop te kunnen voorbereiden is het belangrijk dat we ZO SNEL MOGELIJK van iedereen weten of ze mee kunnen gaan en dit ten laatste op 8 JUNI. We trachten iedereen mee te nemen op kamp, maar omwille van praktisch-organisatorische en veiligheids - redenen kan het zijn dat dat dit jaar niet lukt. Indien dit het geval is zal er gekeken worden naar de INSCHRIJVINGSDATUM. 
-Wie al ingeschreven heeft hoeft dit niet opnieuw te doen. 
-Was je ingeschreven maar wens je niet mee te gaan dan vragen we ook om dit te laten weten voor 8 juni. 
-Had je bij je inschrijving aangegeven dat je het nog niet wist dan is het nu ook nodig om een keuze te maken.
 
Inschrijven is opnieuw mogelijk via het tablad 'kamp' vanaf DINSDAG 26 mei om 19U. 
Indien we zouden moeten werken met een wachtlijst communiceren we dat ten laatste op 8 JUNI.
Deelnemen kan enkel voor wie op 3 augustus mee kan vertrekken, later aankomen op kamp is niet mogelijk.
 
Wij organiseren binnenkort INFOMOMENTEN online waar we jullie ook de kans kunnen geven om vragen te stellen.

We houden jullie op de hoogte via website, facebook en mail.

chirogroetjes!